Неотдавана внесохме искане за реимбурсация на трансмитери за измерване на кръвна захар и сензорите към тях /консумативите/ за всички деца, младежи и възрастни с диабет тип 1. В молбата бяха описани два сензора – един, който е свързан с инсулиновата помпа и един, който работи самостоятелно. С това наше искане ще се подобри контрола на…

Жилищен комплекс “Лабиринт” и Асоциация “Докосни дъгата” сключиха споразумение за партньорство

Да имаме сърце, да имаме виждане за бъдещето, да обичаме!

Благодаря за социалната ангажираност на компания “Мавели” , благодаря, че правят съпричастни всички свои партньори, клиенти и приятели.

С амбиция сме да закупим 10 инсулинови помпи в следващата една година  от това партньорство.