logo
Идеята за асоциация „Докосни дъгата“ се ражда в края на 2014 година.

Първата и най-мащабна кампания на „Докосни дъгата“ се нарича „За нов живот“.
Цели на кампанията са събирането на средства за закупуване на инсулинови помпи
и консумативите за тях за деца с диабет тип 1 в затруднено положение, както и ангажиране на държавата за включване на тези скъпи медицински пособия в списъка
за финансиране от НЗОК. Към настоящия момент кампанията успява за закупи 8 инсулинови помпи, които се даряват на деца-диабетици. С течение на времето „Докосни дъгата“ получава все по-голяма обществена подкрепа и фокусът й започва да се разширява, като понастоящем той обхваща най-различни сфери на обществения и социалния живот като здравеопазване, образование, култура и спорт.
За кампанията „За нов живот“ на асоциация „Докосни дъгата“: Тип 1 захарен диабет (Т1ЗД) е метаболитно заболяване с автоимунна патогенеза, характеризиращо се ẞ-клетъчна деструкция, водеща до абсолютен инсулинов
дефицит и в последствие до хронична хипергликемия. Той представлява над 90% от
диабета в детската и младата зряла възраст. В последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на честотата на тип 1 диабет сред развиващите се страни и възрастова група под 5 години. Като „златен стандарт” за контрола на тип 1 диабет в последното десетилетие се доказа инсулиновата помпена терапия. Предимството й е свързано с индивидуалния подход към инсулиновите нужди, ежедневието на пациента и семейството му и максимално близко до физиологичното подаване на инсулин.
За жалост, България е единствената държава от Европейския съюз, в която средствата за необходимите инсулинови помпи и консумативите за тях не се поемат от държавните здравни институции. Имайки предвид цената на устройството и на нужните за него консумативи (от 3000 до 8000 лв), набавянето им се превръща в една много трудна, почти непосилна задача за семействата на страдащите от диабет тип 1 деца. Кампанията „За нов живот“ на асоциация „Докосни дъгата“ цели събирането на средства именно за закупуване на инсулинови помпи и консумативи за деца, болни от диабет тип 1, чиито семейства са в затруднено положение. До този момент кампанията е успяла да закупи осем такива помпи, които вече са раздадени на нуждаещи се семейства.