„Младите хора – Бъдещето на България – отговорни и активни“

Проектът  насърчава младите хора към здравословен начин на живот и спорт

„Младите хора – бъдещето на България – отговорни и активни“ ще обедини популярни спортисти, топ готвачи и младежи от цялата страна в различни инициативи, акцентиращи върху здравословен начин на живот, здравословно хранене, физическа активност и спорт. Проектът на асоциация „Докосни дъгата“ и Министерството на младежта и спорта е по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година /договор № 25-00-1/11.03.2021 г., проект № НПИМД-Н2-Т4-082/2021/ и се явява своеобразно продължение на успешно реализираните през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. кампании „Младите хора – бъдещето на България – това сме ние”, „Младите хора – бъдещето на България – заедно срещу агресията“ и „Младите хора – бъдещето на България – в действие“ .

Проектът „Младите хора – бъдещето на България – отговорни и активни“ ще обхване около 4000 младежи от цялата страна, сред които и такива в неравностойно положение. Предвидено е да се реализират младежки спортни панаири в Плевен, Русе, Враца, Сливен и Смолян, както и онлайн конкурси на спортна тематика. Програмата включва още много иновативни спортни и кулинарни прояви, насочени към здравословния начин на живот. Информационната кампания ще бъде съпътствана и от организирането на лекции и дискусии, които да са от полза за младите хора, показвайки им важността от балансирани диети, навици и спорт. Акцент в проекта ще бъде и провеждането на изнесен социално – здравен тренинг под надслов „Мисия здраве“.

В събитията, съпътстващи реализацията на дейностите по проекта, ще се включат редица популярни българи от различни сфери на публичния живот – спортисти, кулинари, музикални изпълнители и др.

Чрез реализирането на планираните инициативи и участието на младите хора в социални, спортни, културни и здравни мероприятия се цели изграждането на социално отговорно поведение, преодоляване на различията и застоелия начин на живот и повишаване на гражданската активност. С дейностите по проекта ще се обърне внимание на правилния избор на храна, който трябва да направи всеки млад човек и ще се насърчи здравословното и отговорно поведение.