Ако желаете да подкрепите нашата кауза, начините са следните:

  • Финансова подкрепа
  • Материална подкрeпа – може да дарите консумативи за измерване на кръвна захар(глюкомери, тест ленти, сензори за измерване на кръвна захар), консумативи за инсулинови помпи(инфузни сетове, резервоари), инсулинови помпи, инсулинови писалки, игли за инсулинови писалки, тест ленти и апарати за измерване на кетони в кръвта и т.н.

Всички набрани средства ще бъдат раздадени на семейства в затруднено финансово положение и на самотни родители на деца и младежи, страдащи от Диабет Тип 1. Дарителите ще получат подробен отчет за тяхното дарение. Спрямо желанието на дарителя, ще публикуваме публично информация за акта на дарение.