Правният отдел на Асоциация „Докосни дъгата“ е създаден с цел да отстоява и защитава законните права и интереси на деца и младежи, страдащи от Диабет Тип 1.

Приоритетите на отдела са изразени в следните насоки:

1.Елиминиране на дискриминацията по повод здравословно състояние – Диабет Тип 1

– осигуряване на равен достъп до образование на деца и младежи с Диабет тип 1, чрез подсигуряване на адекватна медицинска грижа в учебните заведения;

– осигуряване на равен достъп до пазара на труда и упражняване правото на труд за младежи, страдащи от Диабет тип 1;

– осигуряване на равен достъп до всички сфери на обществения живот и социалната ангажираност на деца и младежи, страдащи от Диабет Тип 1;

2.Осъществяване на активно сътрудничество и комуникация с органите на държавната власт, с цел синхронизиране на правната рамка, съобразно реалните потребности на деца и младежи с диабет тип 1 и съобразно гарантираните им права на национално, европейско и международно равнище.

3.Предоставяне на актуална, достъпна и разбираема информация, относно правата на децата и младежите с Диабет Тип 1, както и за начините за тяхното реализиране и защита.

4.Публичност – даване на гласност на всеки случай на проява на дискриминация по повод Диабет Тип 1 и нарушаване на основни права, с цел обществена ангажираност.

За контакти: catchrainbow.dt1@gmail.com

Антония Корчева – юрист

Кристиян Георгиев – юридически асистент, студент по право IV курс

Професионалното съдействие и контактът с тях е на доброволни начала и напълно безплатен.