Асоциация на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести

Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести обединява усилията на учредителите, водени от стремежа за подобряване здравето на пациентите, чрез осигуряването на навременен достъп до важни лекарства и поддържане на качествената грижа за тези, които страдат от редки заболявания. Цели на Асоциацията: Подпомагане Достъпа: Подпомагане навременния достъп до лечение с…