На кого пречат гвардейчетата в Плевен?

Плевенчани питат: Защо Втори ученически гвардейски отряд и Първи ученически гвардейски оркестър не бяха днес на площада? През тази година в Плевен бяха създадени Втори за страната ученически гвардейски отряд към ОУ „Д-р Петър Берон“ и Първи за страната ученически гвардейски оркестър към СУ „Иван Вазов“. Събитията по учредяванията им минаха под патронажа на президента на…