Развитие по случая за отказ за полагане на грижи за дете с Диабет Тип 1 в 187 ДГ „Жар птица“, гр.София

Развитие по случая за отказ за полагане на грижи за дете с Диабет Тип 1 в 187 ДГ „Жар птица“, гр.София, ж.к Красна поляна 2, гр.София. В отговор на подадената жалба към заместник-кмета на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, е получен официален отговор от дирекция „Образование“. От дирекцията установяват възможност за…