ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСТАНЯВАНЕ, ИЗХРАНВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЛИ И ДРУГА ЛОГИСТИКА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПАРТНЬОРСКИ СРЕЩИ И МУЛТИПЛИЩИРАЩИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ, С ДОГОВОР № 2022-2-BG01-KA220-YOU-000096837 И С НАИМЕНОВАНИЕ „СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ЗА ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАЦИЯ“ – ФАЗА 1 /DEYSAPD/“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2, СЕКТОР „МЛАДЕЖ“

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: DEYSAPD – фаза 1 има за основна цел да подобри доброто управление в политиката в областта на младежта и спорта и да насърчи образованието в и чрез младежки дейности и спорт със специален акцент върху развитието на умения. Основната цел на Академията е Мрежово сътрудничество в светлината на възможността за развитие,…