В контекста на отличните двустранни отношения между България и Черна гора, както и с оглед на мащабните дейности и проекти на Асоциация “Докосни дъгата” и Сдружение “Младежки гвардейски отряди за по-добър живот на деца и младежи от България и различни страни по света, имаме удоволствието с Н. Пр. Йелена Филипович-Стоянов, посланик на Черна гора в България, да обявим съвместна инициатива – Менторска програма под надслов „Младежите на България и Черна гора – мост за нови възможности“. Основната цел на Програмата ще бъде да вдъхновява и насърчава хилядите младежи, с които Асоциацията и Сдружението работят, чрез ежемесечни срещи с младите хора на България. Менторската програма предвижда още чрез видеовръзка на младежите да бъдат поставяни различни цели и задачи за собствено самоусъвършенстване и придобиване на нови умения, които те да изпълняват. Менторската програма ще бъде реализирана като съвместна инициатива с продължителност от м. януари до м. април 2024 г., като в периода на пролетната ваканция на учениците в България – през м. април, избрани участници ще посетят Черна гора с цел обмен на културни практики и традиции. След завръщането си в България младежите ще представят впечатленията си от посещението в Черна гора, като за целта ще бъдат организирани специални срещи в училищата им у нас. Инициативата „Менторска програма под надслов „Младежите на България и Черна гора – мост за нови възможности“ ще бъде отличен пример за международно сътрудничество в областта на младите хора.