Сдружение „Асоциация Докосни Дъгата“ стартира изпълнението на проект № 2020-2-BG01-KA205-079354 „Умни в образованието, активни в спорта“ /“Smart in education and active in sport“/, финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“.

Проектът е със срок на изпълнение 24 месеца и е в посока насърчаване на ефективна и иновативна педагогика, насърчаване на подхода STE(A)M в образованието, чрез преподаване в контекста на спорта и междукултурното многообразие.

Проектът „Умни в образованието, активни в спорта“ ще работи с младежи на възраст от 14 до 19 години, които са в училищен период и им предстои основна реализация в живота, базирана на знания и придобити компетенции.

С участието на партньорите от България, Румъния, Сърбия и Испания ще се даде възможност на организациите да развиват и укрепват мрежи, да повишават капацитета си за работа на транснационално ниво, да споделят и да противопоставят идеи, практики и методи.

Същевременно проектът ще насърчи прилагането на всеобхватен и иновативен подход към преподаването и изучаването чрез използването на нови технологии и включването на лица лидери или модели на подражание – спортисти , футболисти заедно с преподавателите от училищата.

В рамките на проекта ще бъдат проведени и срещи с млади хора, чрез които те ще придобият познания, опит и умения за представяне и комуникация в многокултурна среда. Ще им се предложат насоки за трайни правила за успех, чрез здравословен начин на живот, който се базира на ежедневна физическа подготовка, добри познания в областта на географията, както и умения за комуникация на чужд език.

Проектната идея цели създаване на иновативни интелектуални продукти, които да намерят решение и приложение в:

– Образованието – дигитални учебни продукти, които да задълбочат знанията по математика, география и икономика както и изучаването на чужд език – английски, чрез спортна терминология и онагледяване за по-достъпен за младите хора по целия свят учебен процес и да насърчава важни житейски умения чрез спорта.

– Мотивацията на младите хора, която да им даде практически решения, с които да им помогне в правилното, трайно и успешно развитие занапред.

– Чрез уеб базирана онлайн платформа https://smart-education.online/, в която ще бъдат съвместени дигитални уроци, подбрани методически физически упражнения от специалисти в спорта и разработен пакет за здравословен начин на живот, ще се подпомогне правилното обучение, физическа активност и здравословното развитие в бъдеще на младите хора.