Проведе се заключително събитие по проект „Младите хора от България и българските общности зад граница – българските следи в изграждането на европейски личности“

На 11.07.2022 година се проведе заключителното мултиплициращо събитие по проект № 2019-2-BG01-KA205-062736, с наименование „Младите хора от България и българските общности зад граница – българските следи в изграждането на европейски личности“, финансиран по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2, сектор „Младеж“. Мултиплициращото събитие по проекта бе проведено под формата на пресконференция, която се осъществи под егидата…