Четвърта работна среща в рамките на проект „Създаване на Европейска младежка спортна академия за политика и дипломация“

На 11 февруари 2024 година се проведе четвърта работна среща в рамките на проекта „Създаване на Европейска младежка спортна академия за политика и дипломация” – фаза 1 /DEYSAPD/“, финансиран по Програма „Еразъм, ключова дейност 2, сектор „Младеж“, Договор № 2022-2-BG01-KA220-YOU-000096837. Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация Докосни дъгата“ – България, женският футболен отбор на „Цървена…

Втора тренинг среща за младежки работници по проекта „Създаване на Европейска младежка спортна академия за политика и дипломация”

От 11 до 20 декември 2023 година се проведе втора тренинг среща за младежки работници по проекта „Създаване на Европейска младежка спортна академия за политика и дипломация” – фаза 1 /DEYSAPD/“, финансиран по Програма „Еразъм, ключова дейност 2, сектор „Младеж“, Договор № 2022-2-BG01-KA220-YOU-000096837. Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация Докосни дъгата“ – България, женският футболен…

Трета работна среща в рамките на проект „Създаване на Европейска младежка спортна академия за политика и дипломация”

На 13 септември 2023 година се проведе среща за проследяване на напредъка по изпълнението на проекта „Създаване на Европейска младежка спортна академия за политика и дипломация” – фаза 1 /DEYSAPD/“, финансиран по Програма „Еразъм, ключова дейност 2, сектор „Младеж“, Договор № 2022-2-BG01-KA220-YOU-000096837. Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация Докосни дъгата“ – България, женският футболен отбор…