Отказ за полагане на целодневна грижа за дете с Диабет Тип 1 в 124 ЦДГ „Бърборино“, гр. София

Отказ за полагане на целодневна грижа за дете с диабет тип 1 в единствената детска градина в страната, където има група за деца с диабет тип 1. Жалбоподателят е родител на дете с диабет тип 1. След неуспешни опити да посещава детско заведение в квартала, където семейството живее, майката решава да премести детето в 124…