Отказ за полагане на грижи за дете с Диабет Тип 1 в детска градина

Отказ за полагане на грижи за дете с Диабет Тип 1 в детска градина. Случаят е от 187 ДГ „Жар птица“ в град София. Касае се за 6-годишно момченце, което е диагностицирано с болестта през 2019 г. След първоначалния шок за семейството от поставяне на диагнозата и смяната на начина на живот, детето известно време…