Писмо за подкрепа от председателя на КЗД за Менторска програма под надслов „Младежите на България и Черна гора – мост за нови възможности“

Председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. Д-р Ана Джумалиева изпрати писмо за подкрепа до министъра на правата на хората и малцинствата на Черна гора Фатмир Гека по повод създаването на съвместна инициатива между Посолството на Черна гора и Асоциация „Докосни дъгата“ и Сдружение „Младежки гвардейски отряди“ – Менторска програма под надслов „Младежите на…