Ново развитие по случая с отказ за полагане на грижи за дете с диабет тип 1 в 187 ДГ „Жар птица“, гр.София

Развитие по случая с отказ за полагане на грижи за  дете с диабет тип 1 в 187 ДГ „Жар птица“, гр.София След проведена среща с представители на Дирекция „Здравеопазване“ към Столична община  и поет ангажимент за съдействие от тяхна страна, жалбоподателят получава официален отговор. Очаква се да се проведе обучение на медицинския персонал за работа…

По инициатива на Асоциация „Докосни дъгата“ Министерството на образованието започва информационна кампания за деца с Диабет Тип 1

Асоциация „Докосни дъгата“ и Министерството на образованието и науката започват информационна кампания за деца с Диабет Тип 1. За това се договориха от ръководството на Асоциацията и представители на ведомството. На провела се среща, на която МОН бе представено от зам.-министър Мария Гайдарова и директорът на Дирекция „Приобщаващо образование“ Грета Ганчева, а Асоциацията – от…